Återskapa lösenord

Boknings-och köpvillkor

2023-08-14 by Milo

Bokningsvillkor

Vem är ansvarig? Ansvarig förmedlare är Lofsdalen Home, en del av Tremendly AB adress: Lofsdalsvägen 29, 842 96 Lofsdalen tel: 0680-41000 e-post: info@lofsdalenhome.se, org.nr: 556880-6375

Giltiga från och med 2023-11-11

Dessa villkor ersätter tidigare gällande villkor för bokningar genomförda före 2023-11-11 som återfinns här.

Villkoren nedan gäller mellan Tremendly AB, org.nr: 556880-6375 under varumärket Lofsdalen Home (nedan kallad Tjänsteförmedlaren) på uppdrag av ägare av bostadsobjekt i Lofsdalen med omnejd (nedan kallad Hyresvärden) och den som själv eller genom annan person (nedan kallat Hyresgästen) bokar, träffar ett avtal, enligt vad som närmare angetts i bekräftelsen från Tjänsteförmedlaren.

Om åtaganden gjorts muntligen av personal hos Tjänsteförmedlaren skall dessa framgå av bekräftelsen för att vara bindande för Tjänsteförmedlaren. Saknas sådan uppgift skall Hyresgästen omgående påtala detta för att bekräftelsen skall kunna korrigeras.

Bokningen/avtalet kan gälla boende i stuga/hus/lägenhet ägd av tredje part som förmedlas av Tjänsteförmedlaren (nedan kallar Hyresobjekt) samt andra varor och tjänster tillhandahållna via Tjänsteförmedlaren och eller dess samarbetspartners.

§1. Bokning
För att boka/ingå ett avtal med Tjänsteförmedlaren gällande Hyresobjekt skall Hyresgästen ha fyllt 20 år.

Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till hyresobjektet. Om Hyresgästen vid tillträde till Hyresobjektet inte uppfyller åldersgränsen betraktas bokningen avbeställd, varvid reglerna för avbokning gäller.

Minderåriga besökare som medföljer utan målsmans sällskap, skall ha målsmans skriftliga godkännande.

Intyg skall skickas per e-post till info@lofsdalenhome.se innehållandes Hyresgästens namn samt kopia på målsmans legitimation inklusive underskrift. Mottagande av intyg via andra kommunikationsmedier godtages ej.

Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma.

§2. Bokning av Hyresobjekt

I grundpriset ingår hyra av Hyresobjekt, elektricitet, vatten, enligt objektspresentationen angivet antal bäddar inkl. täcken och kuddar. Tjänsteförmedlaren tillämpar rörlig prissättning baserat på tillgång och efterfrågan av Hyresobjekt.

Planlösning/inredning varierar och sovrum utan fönster kan förekomma.

Hyresgästen och/eller dess medbesökare får ej använda Hyresobjekt till annat än semesterboende, om inget annat är överenskommet vid bokningstillfället.

Antalet personer i Hyresobjektet får inte överskrida Hyresobjektets angivna antal bäddar. Inga barn- eller extrabäddsrabatter utgår.

Särskilda önskemål, beträffande husdjur eller anpassning av inredning till besökare med funktionshinder, skall framföras vid bokningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns.

Tjänsteförmedlaren förbehåller sig rätten att byta Hyresobjekt till ett likvärdigt Hyresobjekt eller uppgradera Hyresobjektet fram till ankomstdagen utan att meddela Hyresgästen. Vid sådant skede räknas inte bäddsoffa som en fast bädd. Tjänsteförmedlaren har därmed full rätt att omlokalisera Hyresgästen till ett likvärdigt Hyresobjekt med motsvarande antal fasta bäddar enligt angivet i objektsbeskrivningen vid bokningstillfället.

Olika rabatter eller erbjudanden kan ej kombineras.

I grundpriset ingår ej sänglinne, handdukar, barnsäng/stol eller avresestädning. Undantag från detta gäller när dessa är obligatoriska tillägg till Hyresobjektsbokningen.

Kvadratmeterangivelserna avser objektets innermått och kan avvika.

Samtliga objekt tillgängliga för bokning tillämpar självhushåll om inget annat framgår vid bokningstillfället.

Toalettpapper, hushållspapper, diskmaskinstabletter och dylika hushållsartiklar som betraktas som förbrukningsvaror ingår ej.

Objektet skall alltid frånträdas med minst 1st toalettpappersrulle, 1st hushållspappersrulle samt 1st diskmaskinstablett (om diskmaskin finns) kvar i objektet vid avresa till nästkommande gäst.

§3. Bokning av extra produkter/arrangemang

Förhandsbokning av kompletterande varor och tjänster såsom exempelvis, men ej begränsad till sänglinne, handdukar, barnstol, barnsäng m.m. som tillhandahålls av Tjänsteförmedlaren och/eller dess samarbetspartners kan göras fram till 4 dagar innan ankomst i mån av tillgång.

Bokningsförfrågan av avresestäd kan göras fram till 4 dagar innan avresa, eller enligt annan specifikation från den samarbetspartner som tillhandahåller tjänsten i den mån städtider finns tillgängliga hos samarbetspartnern. Tjänsteförmedlaren och/eller dess samarbetspartner för dessa tjänster förbehåller sig rätten till att avboka bokat avresestäd i det fall resurser för detta inte finns tillgängligt. För grupper, se Tillägg till bokningsvillkor.

§4. Bokningsbekräftelse/Betalningskvittens

Vid mottagande av Bokningsbekräftelse/Betalningskvittens skall denna kontrolleras så att alla uppgifter stämmer.

Det är Hyresgästen och/eller Hyresgästens referens som ansvarar för att uppgifterna om vad som överenskommits är korrekta.

Bokningsbekräftelse/Betalningskvittens skickas endast via e-post.

Tjänsteförmedlaren skall kontaktas omgående om någon uppgift är inkorrekt så att ny, korrekt Bokningsbekräftelse/Betalningskvittens kan utställas och tillhandahållas.

§5. Betalning

Följande betalningsregler gäller:

§5.1 Gruppbokning, telefonbokning & onlinebokning

Gruppbokningar är endast möjliga att genomföra via telefon.

Bokning via telefon är möjligt för samtliga bokningar mot en administrativ avgift om 295kr per bokat objekt och/eller tillhandahållen tjänst.

Vid bokning online finns möjlighet att betala med kort (VISA/Mastercard/Maestro) mot faktura samt genom delbetalning via Stripe och Klarna. Tjänsteförmedlarens samarbetspartner för dessa tjänster.

§6. Bokning av tilläggstjänster och/eller arrangemang

Bokning av tilläggstjänster och/eller arrangemang som Tjänsteförmedlaren erbjuder sker direkt genom Tjänsteförmedlaren som ombesörjer betalning och vidarebefordran av beställd tjänst till leverantör/samarbetspartner för leverans.

§7 Avbokning

Avbokning skall alltid ske skriftligen till info@lofsdalenhome.se . Avbokningar på annat sätt godtas ej.

Namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag skall anges för att avbokningen skall godtas.

Eventuella räntekostnader till Stripe och Klarna återbetalas ej.

Vänligen se villkor för avbokning i §8.1, §8.2 samt §8.3.

§8.1. Avbokning då avbeställningsskydd inte har tecknats

Om du inte köpt tillägget avbokningsskydd vid bokningstillfället för din objektbokning har du rätt till följande:

 • Vid avbokning fler än 90 dagar från ankomst erhåller du 50% i återbetalning av det totala bokningsbeloppet för din bokning.
 • Vid avbokning färre än 90 dagar men fler än 40 dagar innan din ankomst erhåller du 30% i återbetalning av det totala bokningsbeloppet för din bokning.
 • Vid avbokning färre än 40 dagar innan ankomst erhåller du ingen återbetalning för din bokning.

§8.2. Avbokning då avbeställningsskydd har tecknats

Om du köpt tillägget avbokningsskydd vid bokningstillfället för din objektbokning har du rätt till följande:

 • Vid avbokning fler än 90 dagar från ankomst erhåller du 90% i återbetalning av det totala bokningsbeloppet för din bokning.
 • Vid avbokning färre än 90 dagar men fler än 40 dagar innan din ankomst erhåller du 70% i återbetalning av det totala bokningsbeloppet för din bokning.
 • Vid avbokning färre än 40 dagar innan ankomst erhåller du 30% i återbetalning av det totala bokningsbeloppet för din bokning.

Avbeställningsskydd måste köpas i samband med bokningen och går ej att addera i efterhand.

§9. Reklamation

Klagomål på Hyresobjekt skall framföras av Hyresgästen till Tjänsteförmedlaren på info@lofsdalenhome.se så snart som möjligt, dock senast kl. 12:00 dagen efter tillträde till Objektet enligt boningsbekräftelse. Fel som uppstår under vistelsen skall omgående meddelas Hyresvärdens servicepartner som ombesörjer drift av hyresobjekt. Information om ansvarig servicepartner skall finnas tydligt angivet i respektive Hyresobjekt.

I det fall Hyresobjektet som tillhandahållits, bortom all tvivel, inte är i utlovat skick och om Hyresvärden och/eller dess förvaltare som ombesörjer hyresobjektet inte kan åtgärda detta, har Hyresgästen rätt att säga upp avtalet.

Övriga reklamationer på Hyresobjektet hänvisas till Hyresvärden enligt av hyresvärden tillhandahållen information om detta återfunnet i objektet.

§10. Ansvar för egendom/vållande av skada

Tjänsteförmedlaren ansvarar ej för kvarglömda/borttappade saker. Skada som vållas Hyresgästen och/eller medbesökare på grund av visad försummelse från Hyresvärdens sida ersätts. Hyresgästen och/eller medbesökare skall i sådana fall omgående anmäla det inträffade skriftligen till Tjänsteförmedlaren på info@lofsdalenhome.se.

Hyresgästen och/eller medbesökare är ansvarig för all skada uppkommen i Objektet under Hyresgästens och/eller någon i dess sällskaps vistelse/nyttjandeperiod i Hyresobjektet. Tjänsteförmedlaren har tolkningsföreträde i det fall eventuell tvist angående skada uppstår vilket innebär att Tjänsteförmedlarens personal äger ensamrätt att bedöma när eventuell skada uppkommit och vem som är ersättningsskyldig för detta.

Registrerad Hyresgäst, ansvarig för bokningen, ansvarar alltid för sina medbesökares försummelser såsom för sig själv.

Se även ”Övriga skyldigheter”.

§11. Övriga skyldigheter

Hyresgästen och/eller dess medbesökare skall vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

 • Hyresgästen och/eller dess medbesökare skall mellan 22:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra Kunder och i Objektets närområde i allmänhet.
 • Hyresgästen ansvarar för skador som uppstår på Hyresobjektet och dess inventarier om skadan har orsakats av att Hyresgästen och/eller dess medbesökare i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till hyresobjektet har varit vårdslös. Tjänsteförmedlaren har tolkningsföreträde i det fall eventuell tvist angående skada uppstår vilket innebär att Tjänsteförmedlarens personal äger ensamrätt att bedöma när eventuell skada uppkommit och vem som är ersättningsskyldig för detta.
 • Det rådet strikt rökförbud i samtliga Hyresobjekt. Kunder som beivrar detta kommer åläggas samtliga kostnader för sanering samt tillkommande administration utefter den bedömning som Tjänsteförmedlaren, Hyresvärden och/eller dess samarbetspartners för utförandet gör för att åtgärda uppkommen skada.
 • Husdjur är endast tillåtna i de objekt där så tydligt framgår. I de objekt husdjur är tillåtet får dessa ej vistas i eller på möbler. I övrigt är samtliga objekt inte tillåtna för husdjur att vistas i. Kunder som beivrar detta kommer åläggas samtliga kostnader för sanering samt tillkommande administration utefter den bedömning som Tjänsteförmedlaren, Hyresvärden och/eller dess samarbetspartners för utförandet gör för att åtgärda uppkommen skada.
 • Hyresgästen och/eller dess medbesökare i sällskapet får ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på tomten, på för Hyresobjektet anvisad parkering eller allmänna parkeringar. Camping är endast tillåtet på markerad campingplats.
 • Hyresgästen och/eller dess medbesökare i sällskapet får ej använda musikanläggning eller annan utrustning i Hyresobjektet eller i direkt anslutning till hyresobjektet på ett sätt som stör omgivningen och omkringboende. Kunder som beivrar detta äger Tjänsteförmedlaren rätten att avhysa från Hyresobjektet per omgående. Återbetalning för resterande vistelseperiod utgår ej vid avhysning.
 • Laddning av elfordon får endast ske på anvisad plats/laddstolpe. Om sådan finns tillgänglig mot ersättning vid/på Objektet skall önskan om aktivering av denna mot ersättning ställas till info@lofsdalenhome.se alternativt genom tillhörande betallösning kopplat till elanslutningen om sådan finns.
 • Laddning av elfordon är inte tillåtet direkt via husets elförsörjning eller via de eluttag som finns vid respektive parkeringsplats som tillhör respektive hus. Hyresgästen och/eller dess medbesökare är ansvarig om felaktig laddning av elfordon orsakar skada, brand eller elfel. Hyresgäster som beivrar detta äger Tjänsteförmedlaren rätten att avhysa från Hyresobjektet per omgående. Återbetalning för resterande vistelseperiod utgår ej vid avhysning.

  Hyresgästen och/eller dess medbesökare skall följa de bestämmelser som gäller för Hyresobjektet beträffande rökförbud, eventuellt husdjursförbud, störande beteende, nyttjande av elnät samt andra villkor som anges i dessa villkor och/eller Hyresvärdens egna trivselregler i det enskilda objektet. Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot dessa villkor debiteras ett belopp om minst 3.000SEK, max 30.000SEK. Summan avgörs beroende på Hyresobjektets storlek samt skadans omfattning vilket bedömning av sker enhälligt av Tjänsteförmedlaren, Hyresvärden och/eller dess samarbetspartner för utförandet av nödvändig åtgärd. Undantag gäller för skada orsakad på elnät samt vid skadegörelse där ingen övre gräns för ersättning för skada finns.

§12. TV

De Objekt som har TV är markerade med TV i objektbeskrivningen.

Vid eventuella driftstörningar i TV-tjänsten utgår ingen kompensation då detta är en gratistjänst som är inkluderad i bokningen och ingen tilläggstjänst.

§13. WIFI

De boende som har WiFi är markerade med WiFi i objektbeskrivningen.

Vid eventuella driftstörningar i WiFi-tjänsten utgår ingen kompensation då detta är en gratistjänst som är inkluderad i bokningen och ingen tilläggstjänst.

Vid nyttjande av Hyresvärdens WiFi-tjänst godkänner användaren Hyresvärdens allmänna villkor för tjänsten som återfinns i respektive objekt.

§14. Städning

Om avresestädning inte har förbeställts genom Tjänsteförmedlaren utförs städning av Hyresgästen och/eller dess medbesökare enligt städinstruktioner innan avresa. En bedömning enligt Tjänsteförmedlaren utebliven eller undermåligt utförd städning medför en avgift om minst 900SEK, max 30.000SEK. Summan avgörs beroende på Objektets storlek och städbehovets omfattning. Tjänsteförmedlaren och/eller Hyresvärden äger ensamrätt till bedömning av bristernas art, storlek samt kostnad för åtgärd av detta. Åtgärd av identifierade och dokumenterade brister debiteras ansvarig gäst via Tjänsteförmedlaren.

§15. Tillträde till objekt under hyresperiod

Nycklar hämtas och lämnas vid angiven plats för ändamålet. Incheckning sker som tidigast angiven ankomstdag kl.15:00 om inget annat anges i bestämmelser i bokningen. Utcheckning sker som senast angiven avresedag kl.11:00 om inget annat anges i bestämmelser i bokningen. Vid bokning av avresestäd via Tjänsteförmedlaren skall utcheckning ske som senast angiven avresedag kl.09:00 om inget annat anges i bestämmelser i bokningen.

Eventuell nyckel till hyresobjektet kan ersättas med låskod i det fall Hyresvärden tillhandahåller sådan. Låskod tillhandahålls Hyresgästen som senast 1 timme innan tillträde till Objektet på tillträdesdagen. In och utcheckningstider angivet ovan gäller även vid nyttjande av kodlås.

Samtliga nycklar till entrédörr i bokat hyresobjekt skall återlämnas vid utcheckning enligt angiven rutin för detta om inte låskod nyttjas. Försenad utcheckning samt ej återlämnade nycklar debiterar Tjänsteförmedlaren Hyresgästen 1.500SEK inklusive mervärdesskatt per tillfälle och/eller nyckel.

§16. Avtalsbrott

Dessa Allmänna bokningsvillkor utgör del av avtalet mellan Hyresgästen, Tjänsteförmedlaren, Hyresvärden samt eventuella samarbetspartners som tillhandahåller tilläggstjänster tillhandahållna för bokning av Tjänsteleverantören. Avtalet är bindande och godkänt av Hyresgästen i och med Hyresgästens första inbetalning.

Tjänsteförmedlaren förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:

 • Bokningsvillkoren ej uppfylls
 • Hyresgästen och/eller medbesökare i sällskapet uppträder störande i Hyresobjektet och/eller området
 • Hyresgästen och/eller medbesökare i sällskapet begår skadegörelse i Hyresobjektet och/eller området
 • Hyresobjektet används för ej avsett ändamål

I den händelse att betalning ej är Tjänsteförmedlaren tillhanda i tid förbehåller sig Tjänsteförmedlaren rätten att avboka bokningen. Vid sådan händelse tillämpas Tjänsteförmedlarens avbokningsvillkor.

Tjänsteförmedlaren ska omgående meddela Hyresgästen om avtalets upphörande om avtalsbrott inträffar. Vid avtalsbrott måste Hyresgästen och/eller dess medbesökare i sällskapet omedelbart utrymma Hyresobjektet och/eller Hyresobjekten och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet för bokningen.

Vid förstörelse eller störande uppträdande har Hyresvärden rätt till skadestånd av Hyresgästen.

§17. Force majeure

Om Tjänsteförmedlaren och/eller Hyresvärden – på grund av omständighet som Tjänsteförmedlaren och/eller Hyresvärden inte råder över – är förhindrad att tillhandahålla avtalad prestation eller del därav, erbjuds Hyresgästen ombokning eller återbetalning av det belopp som har betalats, med undantag för eventuellt nyttjade dygn i Hyresobjektet/Hyresobjekten. Rätt till ersättning för ekonomisk skada, exempelvis onyttjat utlägg, förlorad inkomst eller förlust i näringsverksamhet, föreligger ej.

Som omständighet som Tjänsteförmedlaren och/eller Hyresvärden inte råder över betraktas förhållande som medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande, arbetskonflikt och varje annan omständighet som Tjänsteförmedlaren och/eller Hyresvärden inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, pandemirestriktioner, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft, skadegörelse samt fel i eller försening av leveranser från samarbetspartners, som orsakas av sådan befrielsegrund.

Vid hinder enligt föregående stycken kan Tjänsteförmedlaren säga upp avtalet genom att Hyresgästen snarast underrättas om att Tjänsteförmedlaren och Hyresvärden frånträder avtalet.

§18. Övrigt

Samtliga Hyresobjekt som förmedlas av Tjänsteförmedlaren på uppdrag av Hyresvärden ägs av Hyresvärden och hyrs endast ut för Hyresvärdens räkning. Tjänsteförmedlaren agerar endast mellanhand mellan Hyresgästen och Hyresvärden i förmedlande syfte.

Standard och utrustning i hyresobjekten varierar. Hyresobjekten är utrustade för självhushåll.

Tillträdes- och frånträdes-dagar är objektspecifikt och kan inte påverkas av Hyresgästen, detta beslutas enskilt av Tjänsteförmedlaren i enlighet med Hyresvärden.

Eventuella kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering av Hyresobjekt och eventuella andra inrättningar.

Hyresgästen ansvarar enskilt för att kontrollera och ha kännedom om ankomst- och avresedatum på bokningsbekräftelsen. Olika incheckningstider förekommer för olika Objekt. Tjänsteförmedlaren och Hyresvärden reserverar sig för eventuella förseningar vid incheckning p.g.a. oförutsedda händelser kring och/eller med Hyresobjektet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.

§19. Förändringar i villkor

Det åligger Tjänsteförmedlaren fritt att löpande genomföra förändringar och uppdateringar av dessa allmänna villkor. Av denna anledning är det av yttersta vikt att Hyresgästen och Hyresvärden håller sig uppdaterad på de senast uppdaterade villkoren som återfinns på https://lofsdalenhome.se/boknings-och-kopvillkor/

§20. Tidigare ersatta villkor

Tidigare gällande och ersatta villkor återfinns här.

Köpvillkor

1. Företagsinformation
www.lofsdalenhome.se samt https://lofsdalenhome.se tillhandahålls av Tremendly AB med Organisationsnummer 556880-6375. Samtlig information, bilder och övrigt innehåll på adresserna ägs av Tjänsteförmedlaren och/eller dess samarbetspartners och får inte kopieras, spridas eller användas i annat syfte utan Tjänsteförmedlarens skriftliga tillåtelse.

2. Priser
Varje tjänst anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen anges det totala priset inklusive samtliga avgifter såsom moms, frakt, administrativa avgifter, betalningar m.m. direkt kopplat till beställningen/bokningen.

3.1 Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Stripe och Klarna.

3.2 Kortbetalning
Kortbetalning accepteras via Visa, MasterCard och Maestro. Debitering på betal- och/eller kreditkort sker direkt vid bokning/beställning.

3.3 Faktura & delbetalning
I samarbete med Stripe och Klarna erbjuds faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning.

Efter genomfört köp skickas fakturan till din angivna e-postadress.

4. Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera Hyresgästens beställning kommer Tjänsteförmedlaren behandla Hyresgästens personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vid bokning godkänner Hyresgästen samtidigt att Tjänsteförmedlaren och dess underleverantörer äger rätten att bedriva marknadsföring mot de av Hyresgästens angivna kontaktuppgifter som tillhandahållits av Hyresgästen vid beställning/nyttjande av tjänsten. Hyresgästen ansvarar ensamt för att informera eventuell tredje part, vars personuppgifter Hyresgästen angivit vid bokningstillfället hur dennes personuppgifter kommer användas av Tjänsteförmedlaren.

5. Kontakt & Kundtjänst för bokning via webbplats
Kontaktuppgifter info@lofsdalenhome.se, Tremendly AB/Lofsdalen Home, Lofsdalsvägen 5, 84296 Lofsdalen

6. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

7.1 Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, skadegörelse, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

8.1 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Tjänsteförmedlaren inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

8.2 Klagomål på bokning via webbplatsen
Vid eventuella kundklagomål framförs dessa till info@lofsdalenhome.se, Tremendly AB/Lofsdalen Home, Lofsdalesvägen 5, 842 96 Lofsdalen.

8.3 Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Tremendly AB, org. nr. 556880-6375, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.lofsdalenhome.se och är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Tremendly AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka/tillhandahålla dina varor och tjänster till dig.
 • För att hantera eventuella returer/avbokningar/reklamationer.
 • För att skicka dig aviseringar via e-post och SMS om leveransstatus på dina beställningar.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden för Tjänsteförmedlarens, Hyresvärdens samt deras samarbetspartners räkning.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Tjänsteförmedlarens, Hyresvärdens samt deras samarbetspartners erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter Hyresgästen anger, t.ex. när Hyresgästen lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter Hyresgästen anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor och tjänster (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Tjänsteförmedlaren, Hyresvärden samt dess samarbetspartners ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Tjänsteförmedlarens, Hyresvärdens samt dess samarbetspartner ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Tjänsteförmedlarens, Hyresvärdens samt dess samarbetspartners berättigade intresse att kunna bedriva sina verksamheter på ett effektivt och säkert sätt samt på Tjänsteförmedlarens, Hyresvärdens samt dess samarbetspartners skyldighet att följa rättsliga förpliktelser.

Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Tjänsteförmedlarens, Hyresvärdens samt dess samarbetspartners anlitar alternativt avkrävs på för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans eller utifrån rättslig prövning och/eller redovisning. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”).

Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här.

Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge Tjänsteförmedlarens, Hyresvärdens och/eller dess samarbetspartners är förpliktade att göra så. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om Hyresgästen har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan Hyresgästen kontakta Tjänsteförmedlaren via info@lofsdalenhome.se.

Hyresgästen kan även använda denna adress om Hyresgästen vill utöva någon av de rättigheter Hyresgästen har enligt GDPR som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Tremendly AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.