...

Återskapa lösenord

Bokningsvillkor

Giltiga för bokningar genomförda före 2023-11-11

Vem är ansvarig? Ansvarig förmedlare är Lofsdalen Home, en del av Tremendly AB adress: Lofsdalsvägen 29, 842 96 Lofsdalen tel: 0680-41010 e-post: info@lofsdalenhome.se, org.nr: 556880-6375

När ska jag betala?

Om det händer mig något?

Du ska betala det pris som är fakturerat för din bokning, plus eller minus eventuella ändringar av skatter eller andra oförutsedda kostnader som inträffar.

Om bokningen görs när det är mer än 40 dagar till ankomstdatumet betalas en anmälningsavgift. Avgiften är på 20% av totalbeloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Det resterade beloppet skall vara oss till handa senast 40 dagar innan ankomstdatumet, eller enligt de datum som framgår på bekräftelsen.

Vid bokning senare än 40 dagar före ankomstdatumet betalas hela hyresbeloppet omgående.

Du kan vid bokningstillfället köpa ett avbeställningsskydd
för 400kr/stuga eller lägenhet för att skydda dig mot
oförutsedda händelser. Avbeställningsskyddet köps  av förmedlaren och återbetalas aldrig.

Då gäller följande;
• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, familj eller medresenär.
• Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvaret.
• Allvarlig händelse utanför din kontroll och som ej kunnat förutses vid bokningstillfället.

Du ska kunna styrka ditt förhinder med intyg från tex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda senast en vecka efter avbokningsdagen.

När blir min bokning bindande?

Vad har jag för rättigheter?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och se till att ankomst- och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl stugägaren som för gästen så snart anmälningsavgift eller hela hyran är betald.

Om stugägaren/lägenhetsägaren inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du redan hunnit nyttjat.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Vad har jag för skyldigheter?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av bokningens slutlikvid, så räknas detta som en avbeställning från din sida och du får betala de avbeställningskostnader som framgår av kostnader vid avbokning.

• Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador so, uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
• Skulle du eller någon i ditt sällskap förstöra något i fastigheten står du ansvariga för att detta ersätts.
• Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Du får ej låta fler personer övernatta i boendet än vad antalet bäddar är.
• Vid självhushåll utan städservice är det du som ansvarar för att stugan är ordentligt städad vid avresa. Vår städpersonal kontrollerar alltid alla städ. Brister på städ debiteras med en avgift från 2000kr.
• Det är förbjudet att röka i alla våra hyresobjekt. Överträdelser mot rök- och husdjursförbud debiteras en saneringskostand från 2000kr.
• Minimiålder för att boka stuga/lägenhet är 18 år
• Du får disponera sugan/lägenheten från kl. 15.00, alternativt kl. 16.00 på ankomstdagen till och med kl. 10.00 avresedagen. Vid bokad avresestädning är utcheckningstiden kl. 09.00.

Vad gäller om jag vill avboka?

Som förmedlare är vi skyldiga att se till:

Alla avbokningar måste bekräftas skriftlig av oss för att gälla. Avbokning som görs till någon annan än till den varifrån din bekräftelse är utställd, räknas ej. Vi är skyldiga att för stug- och lägenhetsägarens räkning bekräfta din avbokning skriftligt. Avbokningen gäller enbart efter det att du fått den skriftliga bekräftelsen på avbokningen från oss. Vid avbokning gäller regler enligt kostnader vid avbokning.

• Att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
• Att köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar dock ej för löften som stugägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap.
• Att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
• Att du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00 ankomstdagen till kl 10.00 avresedagen, om inget annat anges.

Kostnader vid avbokning

Avbeställningsskydd

Alla avbokningar måste göras senast dag innan ankomstdatumet. Avbokningen gäller först när du fått en skriftlig bekräftelse på din avbokning.

Avbokning vid mer än 40 dagar kvar till ankomstdatumet: Vid avbokning tillhandahåller vi 50% av den redan inbetalade anmälningsavgiften och en eventuell avbeställningsförsäkring.

Avbokning vid mindre än 40 dagar kvar till ankomstdatumet: Utan avbeställningsförsäkring Om avbeställningen görs när det är mindre än 40 dagar kvar till ankomstdatumet betalar du 100% av hyreskostnaden.
Med avbeställningsförsäkring Vid avbokning behåller vi avbeställningsförsäkringen + en expeditionskostnad på 600 kr. Förutsatt att kraven för att avbeställningsskyddet skall gälla är uppfyllda.

400 kr per stuga/lägenhet. Avbeställningsskyddet skall köpas till vid bokningstillfället och går ej att lägga till i efterhand. Avbeställningsskyddet återbetalas aldrig.

Övrigt

Alla stugor och lägenheter är utrustade för självhushåll. Städning, linne, barnsäng/stol ingår ej i priset. Klagomål på stugan/lägenheten ska framföras till L Home så snart som möjligt, dock senast kl 15.00 dag efter ankomst. Vi kontaktar därefter stugägaren. Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart anmälas i första hand till stugvärden, så att chans finns att rätta till problemet. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress; Box 523, 161 15 Vällingby.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.